Molla rejiminin toruna düşənlər və onların xilas yolu “QARANLIQ MƏSƏLƏ”

Salam ,hörmətli izləyicilər Missiya tv-də “QARANLİQ MƏSƏLƏ”verilişinin növbəti buraxılışını təqdim edirik.Bu dəfə ən”ənəvi formatdan fərqli olaraq studiyada “ 3 “nəfəriy,həmkarim Azərbaycan mətbuat şurasinin idarə heyyətinin üzvü jurnalist eksre tmərkəzinin rəhbəri Cehun Musa oglu və siyasi və hüquqi araşdırmalar şurasininmərkəzinin rəhbəri siyasivə hüquqi şərhci Xəyal Bəşirov
Xoş gəlmisiz;Bu gundə verilişimiz artıq bir necə buraxılışdıkı biz bir mıvzu üzərində dayanmışıq.,bu da həmin mövzunun nə qədərvacib oldugunu göstərir,əhəmiyyətli oldugunu təhlükəli oldugunu göstərir,bu da İRAN-la baglı olan məsələlərdir.Bu dəfə verilişimizdə daha cox cəmiyyətin bax bu İRAN-ın burdak ıo belə deyim o qurdugu şəbəkənin ifşa olunması istiqamətində əlbəttdəki dövlətin müvafiq qurumları öz üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirirlər. Bəs vətəndaş olaraq bizim üzərimizə nə düşür cəmiyyyət olaraq bu şəbəkiyə qarşı hansı mübarizəni aparmalıyıq necə aparmalıyıq hüquq nə deyir bax bu konteksə müəyyən fikiir mübadiləsi aparacayıq.İmumiyyətcə Xəyal məllim bu “casus”sözünün baglıda müəyyən cəmiyyətimizə aydın olmayan təsəvvürlər var.İmumiyyətcə “casus”kimə deyilir?
Təüəkkur eliyirəm,NİCAD məllim əslindəmaraqlı priektiv aktual bir məsələyə toxunmusunuz,təbiki bizim gündəmimiz təssüflər olsun ki yaxın qonşumuz İRAN-ın ucbatından uzun müddətdirki,ERMƏNİSTAN deyil İRAN-la baglıdır,və təbikiilk öncə o məsələyə toxunum kibəzi məqamlarda bəzi insanlar bəzi qüvvələr Azərbaycanın İRAN-ın Azərbaycandakı “casus”şəbəkəsinin ifşa edilnəsi isdiqamətində dövlət olaraq hüquq muhafizə orqanları olaraq muvafiq qurumlar olaraq apardıgı bu proses reallaşdıgı bu prossesi fərqli məzralarda yönəltməyə calışırlar ki,bu Amerika Birləşmiş Ştatlarınnın qərb ölkələrinin İsrailin İRAN-a qarşıgeniş miqyasda hücum prosesinin bir tərkib hissəsidir,tamamilə yalnışdır,abrsuddur .Azərbaycan dövləti zaman-zaman Azərbaycan Dövlətinə qarşı bunun konictitutsiya quruluşuna dair onun dövlət təhlükəsizliyinə qarşı bu kimi ifşa ediciprossesləri reallaşdırıb bə bu da sadəcə bə sadəcə Azərbaycan dövlətinin suverenliyi ilə baglıdir toxunulmazlıgı ilə baglıdır və Azərbaycan dövləti dövlət olaraq müstəqilliy dönəmində xüsusilədə Rrezitent İLHAM ƏLİYEV-in hakimiyyətdə oldugu dönəmdə bu kimi addimlara cox həssas yanaşıb,və bu kimi addımları daim dövlətimiz ücün prieativ və aktual edib.O ki,qldı sizin verdiyiniz konkret “casusla”baglı suala cəmiyyətimizdədogru qeyd etdiz bəziqeyri-müəyyənliklər var,insanlarımızda cox ciddi suallar var ki,imumiyyəttlə “casusluq”nədir dövlətə xəyanət nədir .Azərbayycan Respublikasının cinayət məcəlləsi 2000-ciildən qanunu qüvvədədir və 2000-ci ildə o zaman Azərbaycandövlətinə rəhbərlik etmiş HEYDƏR ƏLİYEV –in dönəmində imumi islahatlar aparıldı və Sovetlər dönənindən qalmış qanunvericilik bazası tamolaraq yeniləşdirildi,onlardan biridə məhs Azərbaycanin cinayət qanunveiciliyidir,məhc cinayət məcəlləsidir.
Aydındır,təşəkkür edirəm,və istərdim ki bu məsələ ilə baglıbax o bilərəkdən bilməyərəkdən bu və ya digər qanunsuz dəstələrə cəlb olunmuş şəxslərlə baglışöz-söbət aparaq yəni,sondövrlər son günlərxüsusən dövlət təhlükəsizliy xidməti tərəfindən aparilmiş əməliyyatlar nəticəsində biz demək bu “casus”şəbəkəsinin dövlətə xəyanət edənlər insırasının nə qədər geniş oldugunu gördü.İRAN bu illər ərzindədogrudanda Azərbaycanda öz məkilli addımlarını ata bilib siyasətini yürüdə bilib.Lakinhec şübhəsis ki,həmin adamlar icində bilmətərəkdən öz iradələsinə uygun olmadan müəyyən quruplara cəlb olunub,elə adamlarda var ki,bilmiyərəkdənbax bəlkədə məlumatsızlıgından tutalim ki,bir məəlumatlar verəcəyik biz,cinayət məcəlləsi nədir hansı yüngülləşdirici hallar var olarla baglı bax bununla bagli siz mətbuat şurasinin üzvü olaraqmarifləndirmə və həmdə hüquqi cəhətdənsizcı buna o qədə ciddi ehtiyac yoxdurmu?
Cox sagolun,cox maraqlı sualdi cox aktual mövzudu “QARANLIQ MƏSƏLƏ”-də biz bunları aydinlaşdirmaliyiq,və XƏYAL məllimə xüsusi minnətdarlıgımızı bildirirk və mən öz adimdan minnədarlıgımıda bildirirəmki,bu qədərsəhih dəqiq və ardicil izah elədi həmin o tora düşənlərin geeriyə qayıdışı yolu var və o yol tam onları hətta məsuliyyətdən azadda eliyə bilir ki,hətta o yola qədəmqoysunlar vəbizim əslində jurnalist olaraq jurnalistkaolaraq mətbuat şşurası olaraq jurnalist caməsinin elə borcuda bundan ibarətdir ki,funksiyasıda bundan ibarətdirki,bax həmin Xəyal məllimin dediyi fikirlərdən yola cıxaraq biz insanlara biz xüsusən gənclərəimizə bu cur təbligat aparaq ki siz yalnişyoldasız sizə informasiya səf catıb.Bizim işimiz nədən ibarətdir bizim işimiz dogru –düzgün informasiya ilə təmin eləməkdir cəmiyyəti əgər cəmiyyət yalnışbir infomasiya ilə təmin olunubsa deməli biz o informsaiyasinin düzəldilməsi prosesindədəjurnalist olaraq mətbuat olaraq iştirak eləməliyik.Biz neyniyə biləriy,bunula baglı biz məscidlərdəgedə biləriy namaz qılınan vaxtı namaz qilinmamışdan öncə və yaxud namaz qilinandan sonra bir”5” dəyqəlik söbət apara biləriy.Mətbuat şurasıidarəsinin üzvüləri hormətli Xəyal məllimonuun kollegiyaları onun həmkarlarısizlər baş redaktırlar ayrı-ayrı jurnalistlər baş redaktrlar getməliyik və bunlarda olaninformasiyanın yalnışlıgını izah eləməliyik.Məsələn bilmirdiy bilmirdilərki “casusla”dövlətə xəyanətin arasinda fərq nədir və buna qoşulanda sən hansşəkildə “casus”dövlətə xəyanət etmiş sayilirsan.Biz bu şəkildə insanları marifləndirə marifləndirəxüsusən də belə deyek din əhlini namaz əhlini,bilirsiz biz İslam ölkəsi olmasaqda dinimiz İslam dinidir,bizim ölkəmi layiqli ölkədir ki,bizdə dinlə dövlət ayrıdır,ama dövlət dovlət dünyavi dəyərlər söykənmişik.Dövlətimiz həmişə dinin arxasındadir həmişə dinin təsübkeşliyini qoruyub saxlayib həmişə dindarlara xüsusihörmətlə yanaşıb hec vaxt təriqətlərə bölməyib,hec vaxt dinnlərə bölməyib.
Cox sagolun,teşşekkür eliyirəm ki,qarşınıza qoydugunuz məsələyəhər halda müəyyən dərəcədəcatdıq yəqinki bizi(bəli)deyənlər arasında ohədəf audatoriyamıza aid insanlarda ohaqda müəyyən nəticələrcıxaracaqdır.”MİSSİYA-tv də “ QARANLIQ MƏSƏLƏ “növbəti buraxışını təqdim etdiy.Azərbaycan vəkillər kollegiyasinin üzvü siyasi və strteji araşdirmalarrəhbəri siyasi və şərhci Xəyal Bəşirov və biz isə verlişin ən”ənəvi aparicilari jurnalistmərkəzinin rəhbəri Azərbaycan mətbuat şurasının baş idarərəhbəri Cehun Musa oglu və mən Nicad Daglı:Öz xəbərlərimiz  Tarix:   20 Apr 2023 / 15:24


« Əvvəlki xəbər (20 / 7293) Növbəti xəbər »
 


DİGƏR MARAQLI XƏBƏRLƏR